ผู้หญิง

ความพิเศษที่น่าเสาะหานิสัยของกลุ่มที่ถนัดมือซ้าย

เมื่อภายในชีวิตประจำวันเรานั้น ล้วนแล้วรู้จักคนที่มีการ ถนัดมือซ้าย แม้แต่ทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด แต่ถ้าว่าพันธุศาสตร์ก็ได้มีบทบาทอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่มีการค้นพบได้ว่า ยีนส์ถนัดซ้าย แต่ถ้าว่าเรารู้ได้ว่ามักจะต้องมีผู้คนถนัดซ้ายอยู่ ซึ่งครอบครัวหนึ่งจะมีคนหนึ่งถนัดซ้าย เป็นการระบุได้ว่าเป็นเรื่องของพันธุศาสตร์ เพราะโลกที่เราอาศัยอยู่ คือโลกของคนถนัดมือขวา จริงๆ แล้วไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้น

 

เพราะว่าเหตุผลที่มีคนนัดมือขวาอยู่มากกว่าคนที่ถนัดมือซ้าย ก็คอยต้องปรับนิสัยให้เข้ากับโลกของคนที่มีการถนัดมือขวา แต่ถ้าว่าคนที่มีการถนัดมือซ้าย เป็นกลุ่มคนที่มีความพิเศษ พวกเขามักจะเป็นตัวของตัวเอง และจะสามารถปรับตัวได้ง่าย ๆ นั่นก็อาจเป็นเพราะเขามีทางเลือกไม่ได้มากนัก เพราะความจริงที่น่าตะลึกของคนที่ถนัดข้างซ้าย จะมีประชากรแค่เพียง 5-10% ที่ถนัดข้างซ้าย คนที่ถนัดข้างซ้ายจะมีกรใช้สมองซีกขวาเป็นสำคัญ  ส่วนผู้ที่ถนัดข้างซ้ายก็จะมีการแพ้แอลกอฮอล์ได้ง่ายด้วย และเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์งานออกมาได้ดีอยู่ตลอด มิใช่ว่าจะเป็นความแปลกประหลาด

 

เพราะฉะนั้น ถนัดมือซ้าย มิใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด คนเราก็ทำงานเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ที่ถนัดซ้ายอาจทำงานออกมาได้ดีกว่าผู้ที่ถนัดข้างขวาก็มี ทำให้ส่วนมากแล้วมักจะเห็นกันเป็นประจำ เพราะผู้ที่ถนัดข้างซ้าย และนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ารู้ที่ต้องศึกษาถนัดมือซ้าย

Related posts