ทำนายฝัน

รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจากลางสังหรณ์ ผ่านการทำนายฝัน เพื่อรับรู้และเครียมพร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ความฝันนอกจากจะมาจากจาตใต้สำนึก หรือ ความทรงจำของเราแล้วในบางครั้งความฝันก็อาจจะมาจากการดลใจของสิ่งที่มองไม่เห็น จนเกิดเป็นภาพเหตุการณ์ และแน่นอนว่าเรื่องราวของความฝันนนั้นเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจ และได้รับการศึกาค้นคว้ากันมาอย่างยาวนาน บ้างก็บอกว่าความฝันสามารถที่จะสือ่ถึงเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ จึงทำให้เกิดศาสตร์ที่เกี่ยวกับการทำนายฝันขึ้นมา และหลักการในการทำนายฝันก็มักจะอยู่ที่การนำความฝัน กับพื้นดวงของคนที่ฝันมาทำนายร่วมกัน ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง แต่ในบางครั้งการทำนายฝันผลของความฝันอาจจะไม่จำเป็นต้องเกิดกับเจ้าตัวเสมอไป เพราะ ตามศาสตร์ของการทำนายฝันนั้น การจะเกิดเรื่องดี หรือ เรื่องร้ายตามคำทำนายฝันกับใครย่อมขึ้นอยู่กับวัน และแวลาที่ความฝันนั้นเกิดขึ้นมาด้วยเหมือนกัน ที่สำคัญที่สุด ความฝันมักจะส่งผลกับเราในระยาที่ไม่ยาวนานนัก คือ อาจจะแค่ไม่กี่วัน หรือ เป็นเดือน แต่ไม่ถึงกับเป็นปี บางครั้งเหตุการณ์ตามคำทำนายฝันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากการฝันเป็นเวลานานแล้ว

Read More